ELCYKELUPPLEVELSER

Ekoturism

Vi är medlemmar i Naturturismföretagen som är de svenska natur- och ekoturismföretagens branschorganisation och gemensamma röst, som verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism samt en hållbar utveckling av näringen.

Naturturism är förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum. Definitionen omfattar både utomhusaktiviteten och de kringaktiviteter som skapar intäkter, jobb och skatteintäkter för svensk besöksnäring på landsbygden.

I naturturism ingår Ekoturism, där entreprenörerna gör aktiva val och insatser för att bredare bidra till de många globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030:

Ekoturism är ansvarsfullt resande som respekterar lokal kultur, bidrar till skydd av naturen och möjliggör en levande landsbygd med lokala jobb och företag. Ekoturism en framgångsrik idé som ger konkreta resultat och bidrar till en hållbar global utveckling.

Svensk naturturism och ekoturism växer och får en allt större lokal betydelse för nya jobb och företag på landsbygden samtidigt som näringens företag med sina innovativa upplevelser ökar Sveriges internationella attraktion och synlighet samt lockar resenärer från hela världen där stora exportintäkter bidrar till det Svenska välståndet.

Svensk natur bidrar med 56 miljarder till stadskassan så den är värd att värna om!

Naturturismföretagen tycker att det är rimligt att påstå att var fjärde internationella besök sker på grund av svensk natur. Eftersom utländska besökares konsumtion i Sverige under 2016 uppgick till 119,6 miljarder kronor, skulle svensk natur då bidra med exportintäkter på runt 30 miljarder kronor per år.

Naturen spelar också en avgörande roll för svenskarnas val av resmål under sommar, vinter och årets övriga helger.
Kanske är vi själva lite hemmablinda, men att hävda att naturen i bred bemärkelse är ett avgörande skäl för var femte resa, borde inte vara någon överdrift. Under 2016 spenderade svenska fritidsresenärer drygt 130 miljarder, vilket i så fall innebär att svensk natur bidrog med ytterligare 26 miljarder kronor årligen.

Tillsammans blir det 56 miljarder kronor, som vår natur bidrar med till Sveriges besöksnäring.

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett offensivt agerande och inspirerande modellområde för hållbar utveckling. Vi är stolta medlemmar av denna ideella förening. Se mer här.

Vi är också med i Västsveriges Hållbarhetsklivet, som är ett annat initiativ till att öka hållbar turism. Se mer här.

Upplev vår svenska natur - du också

Skapa ditt egna äventyr…

ÖVERASKA DIN VÄN MED ETT …

Där allt redan är planerat

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.