Villkor

Villkor

 

Cykelhyra

Bokning

För enbart cykelhyra betalas hyran i förväg vid utlämnandet av cykeln. Vid utlämnandet av cykeln måste giltigt identitetsbevis visas upp och kontrakt skrivas under. Sustainable Stella ansvarar för att cykeln lämnas ut i gott skick.

Hyrestagaren ansvarar för att instruktioner vad gäller skötsel, maxlast, laddning etc. följs och att cykeln kommer tillbaka i gott skick och att den hålles låst då den lämnas utom syn-/räckhåll.

Avbokning

Avbokning kan göras fram till 24 timmar innan avhämtning. Vid utebliven avhämtning utan avbokning av elcykeln debiteras full hyra. Kostnaden erläggs mot faktura.

Återlämning

Cykeln ska återlämnas på överenskommen tid. Fordonet skall återlämnas där det hämtats eller enligt överenskommelse. Avtalad tid som ej utnyttjas ersätts ej. Eventuell skada, utöver normalt slitage, som uppkommit på fordonet, kärra eller annan utrustning ersätts av hyrestagare enligt Cykel- och Sporthandlarnas Riksförbunds riktprislista. Eventuella skador rapporteras vid återlämning av cykeln. Det är inte tillåtet för hyrestagaren att reparera skadade/defekta delar. Finns ej produkten upptagen i CSR:s riktprislista tillämpas leverantörens riktprislista. Ev. Arbetskostnad ersätts med 250:-/h. Uthyraren ikläder sig inget som helst ansvar vid person eller klädskada som ev. kan uppstå under uthyrestiden. Vid försenad återlämning debiterar Sustainable Stella AB hyrestagaren med 500 kr (femhundra kronor) per påbörjat dygn i elcykelhyra.

Stöld

Om cykel, kärra eller annan utrustning skulle bli stulen under uthyrningstiden, ersätts densamma av hyrestagaren till sitt fulla värde. Normalt täcker hemförsäkring sådant. Polisanmälan skall göras av hyrestagaren personligen.

Skapa ditt egna äventyr…

ÖVERASKA DIN VÄN MED ETT …

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.