Allemansrätten är den regel som ger oss rätten att röra oss fritt i naturen i Sverige. Den är unik för vårt land och har man som vi upplevt hur det är i andra länder så betyder den extra mycket. Den ger oss stor frihet, men den kommer också med ansvar. Och det finns vissa saker vi inte får göra. Läs mer på Naturvårdsverkets sida här.